Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Meer weten Sluiten en accepteren

Colofon

Organisatie Art Rocks

Projectteam Art Rocks
Esther Lubberding - directeur
Vacature - communicatie
Cas Burgers - productie 
Juliette van de Keuken - stagiaire 

Website
Ramdath Mos - Ontwerp (Ui / UX)

Ontwerp campagne
Loudmouth

Videoregistraties
Dirk de Graaff

Fotografie
Jelmer de Haas (2018), Kim Balster (2016)

Art Rocks wordt mogelijk gemaakt door het Mondriaanfonds, ABN Amrofonds, VSBfonds, Prins Bernard Cultuurfonds, Tentoo en Red Bull Studios.

Art Rocks is een project van Stichting ARTmatch en vond in 2018 plaats in Museum Boijmans van Beuningen, Tropenmuseum, Drents Museum, Centraal Museum, Bonnefantenmuseum, Museum Prinsenhof Delft en Kröller-Müller Museum. 

ANBI-gegevens stichting ARTmatch

1. Statutaire naam: Stichting ARTmatch
2. RSiN (fiscaal nummer): 856509693
3. Contactgegevens stichting
Stichting ARTmatch / locatie Museum Boijmans Van Beuningen
Postadres: Postbus 2277, NL-3000 CG Rotterdam
E-mailadres: info@artrocks.nl

4. Bestuurssamenstelling
Catrien Schreuder - waarnemend voorzitter
Marieke van der Kruijs - secretaris
Marlous van Gastel - penningmeester
Minke Schat- algemeen bestuurslid
Rianne Schoonderbeek - algemeen bestuurslid
Maarten Hogenhuis - tijdelijk afwezig

Statuten Stichting ARTmatch

5. Beleidsplan en doelstellingen
Stichting ARTmatch heeft in de periode 2016-2020 als eerste doelstelling het aansturen van de projecten ARTtube en Art Rocks, zodanig dat het aansluit bij de doeltellingen zoals vastgelegd in de statuten: 

-        het ondersteunen en initiëren van collectieve museale educatieprojecten die afzonderlijke musea helpen om nieuwe doelgroepen aan te boren
;
-        het stimuleren en faciliteren van landelijke / internationale samenwerking tussen musea;
-        het delen van kennis en het stimuleren van kennisdeling;
-        het stimuleren van cultureel en maatschappelijk ondernemerschap in de museale sector;
-        het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

6. Beloningsbeleid
De bestuurders verrichten hun werk onbezoldigd.

7. Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Jaarverslag en jaarrekening Art Match 2017

8. Kamer van Koophandel

Uittreksel Kamer van Koophandel

 

Deel deze pagina