Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Accepteren Meer weten ? Niet accepteren

Colofon

Organisatie Art Rocks

Art Rocks
Femke Veeman - directeur
Cas Burgers - productie 

Website
Ramdath Mos - Ontwerp (Ui / UX)

Ontwerp campagne
New Amsterdam (editie 2020)

Videoregistraties
Dirk de Graaff (editie 2016 & 2018)
New Amsterdam (editie 2020)
KUUB Video Agency (editie 2020)
Cesar Majorana (editie 2020)

Ambassadeurs en kunstenaars art work
S10 en Floor van het Nederend (editie 2020)
Kovacs en Vilain & Gai (editie 2020)
Sef en Gilles de Brock (editie 2020)

Fotografie
Jelmer de Haas (editie 2018 & 2020)
Kim Balster (editie 2016)

Beeldrechten
Van werken van beeldend kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Pictoright Amsterdam

Het collectief
Art Rocks wordt georganiseerd door Stichting ARTmatch in samenwerking met de museumpartners. Voor Art Rocks 2020 waren dat: Van Gogh Museum (Amsterdam), Drents Museum (Assen), Kröller-Müller Museum (Otterlo), Fries Museum (Leeuwarden), Wereldmuseum (Rotterdam), Museum De Lakenhal (Leiden), CODA Museum (Apeldoorn), Bonnefanten (Maastricht), Museum Prinsenhof (Delft), Het Noordbrabants Museum (Den Bosch), KAF (Almere), Zeeuws Museum (Middelburg), Amsterdam Museum (Amsterdam), Panorama Mesdag (Den Haag) en Museum Boijmans Van Beuningen (Rotterdam). 

Art Rocks 2020 werd mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van de Vriendenloterij, het VSBfonds, Elise Mathilde Fonds en Gravin van Bylandt Stichting.

ANBI-gegevens stichting ARTmatch

1. Statutaire naam: Stichting ARTmatch
2. RSiN (fiscaal nummer): 856509693
3. Contactgegevens stichting
Stichting ARTmatch / locatie Museum Boijmans Van Beuningen
Postadres: Postbus 2277, NL-3000 CG Rotterdam/
E-mailadres: info@artrocks.nl

4. Bestuurssamenstelling

  • Patrick Broekema (adviseur Cultuur en Ondernemen) - voorzitter - (lid sinds april 2020-, 1e termijn tot april 2024)
  • Matthijs de Bruin (Hoofd fondsenwerving Young Impact) - algemeen bestuurslid (lid sinds maart 2020-, 1e termijn tot maart 2024)
  • Marlous van Gastel (docent Reinwardt Academy) - penningmeester (lid sinds september 2019, 1e termijn tot september 2023)
  • Fieke Dieleman (Specialist Publieksprogramma Museum & Depot Boijmans Van Beuningen) - algemeen bestuurslid (lid sinds januari 2023 -algemeen bestuurslid, 1e termijn tot januari 2027)
  • Marc van Opstal - (Juridisch adviseur en mediator Familierecht en Erfrecht) - algemeen bestuurslid (lid sinds januari 2023 -algemeen bestuurslid, 1e termijn tot januari 2027)
  • Loïs Geerlings - (Senior Marketing Consultant at INTK | Promoting cultural activities) - algemeen bestuurslid (lid sinds juli 2023 - 1e termijn tot juli 2027)

Statuten Stichting ARTmatch

5. Beleidsplan en doelstellingen
Stichting ARTmatch heeft als eerste doelstelling het aansturen van het project Art Rocks, zodanig dat het aansluit bij de doelstellingen zoals vastgelegd in de statuten: 

  • het delen van kennis en het stimuleren van kennisdeling;
  • het stimuleren van cultureel en maatschappelijk ondernemerschap in de museale sector;
  • het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

6. Beloningsbeleid
De bestuurders verrichten hun werk onbezoldigd.

7. Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Jaarverslag 2022 

Jaarrekening 2022

8. Kamer van Koophandel

Uittreksel Kamer van Koophandel

9. Standaard formulier

Standaardformulier ANBI