Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Accepteren Meer weten ? Niet accepteren

Colofon

Organisatie Art Rocks

Art Rocks
Femke Veeman - directeur
Cas Burgers - productie 

Website
Ramdath Mos - Ontwerp (Ui / UX)

Ontwerp campagne
New Amsterdam (editie 2020)

Videoregistraties
Dirk de Graaff (editie 2016 & 2018)
New Amsterdam (editie 2020)
KUUB Video Agency (editie 2020)
Cesar Majorana (editie 2020)

Ambassadeurs en kunstenaars art work
S10 en Floor van het Nederend (editie 2020)
Kovacs en Vilain & Gai (editie 2020)
Sef en Gilles de Brock (editie 2020)

Fotografie
Jelmer de Haas (editie 2018 & 2020)
Kim Balster (editie 2016)

Beeldrechten
Van werken van beeldend kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Pictoright Amsterdam

Het collectief
Art Rocks wordt georganiseerd door Stichting ARTmatch in samenwerking met de museumpartners. Voor Art Rocks 2020 zijn dat: Van Gogh Museum (Amsterdam), Drents Museum (Assen), Kröller-Müller Museum (Otterlo), Fries Museum (Leeuwarden), Wereldmuseum (Rotterdam), Museum De Lakenhal (Leiden), CODA Museum (Apeldoorn), Bonnefanten (Maastricht), Museum Prinsenhof (Delft), Het Noordbrabants Museum (Den Bosch), KAF (Almere), Zeeuws Museum (Middelburg), Amsterdam Museum (Amsterdam), Panorama Mesdag (Den Haag) en Museum Boijmans Van Beuningen (Rotterdam). 

Art Rocks 2020 werd mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van de Vriendenloterij, het VSBfonds, Elise Mathilde Fonds en Gravin van Bylandt Stichting.

ANBI-gegevens stichting ARTmatch

1. Statutaire naam: Stichting ARTmatch
2. RSiN (fiscaal nummer): 856509693
3. Contactgegevens stichting
Stichting ARTmatch / locatie Museum Boijmans Van Beuningen
Postadres: Postbus 2277, NL-3000 CG Rotterdam/
E-mailadres: info@artrocks.nl

4. Bestuurssamenstelling
> Patrick Broekema ( adviseur Cultuur en Ondernemen) - voorzitter - (lid sinds april 2020-, 1e termijn tot april 2024)
> Matthijs de Bruin (Hoofd fondsenwerving Young Impact) - algemeen bestuurslid (lid sinds maart 2020-, 1e termijn tot maart 2024)
> Marlous van Gastel (docent Reinwardt Academy) - penningmeester (lid sinds september 2019, 1e termijn tot september 2023)

Statuten Stichting ARTmatch

5. Beleidsplan en doelstellingen
Stichting ARTmatch heeft in de periode 2016-2020 als eerste doelstelling het aansturen van de projecten ARTtube en Art Rocks, zodanig dat het aansluit bij de doeltellingen zoals vastgelegd in de statuten: 

-        het ondersteunen en initiëren van collectieve museale educatieprojecten die afzonderlijke musea helpen om nieuwe doelgroepen aan te boren
;
-        het stimuleren en faciliteren van landelijke / internationale samenwerking tussen musea;
-        het delen van kennis en het stimuleren van kennisdeling;
-        het stimuleren van cultureel en maatschappelijk ondernemerschap in de museale sector;
-        het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

6. Beloningsbeleid
De bestuurders verrichten hun werk onbezoldigd.

7. Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Jaarverslag en jaarrekening Art Match 2018

8. Kamer van Koophandel

Uittreksel Kamer van Koophandel

 

Deel deze pagina