Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Meer weten ? Sluiten en accepteren

Colofon

Organisatie Art Rocks

Projectteam Art Rocks
Esther Lubberding - directeur
Jasmijn Vreeburg - communicatie
Cas Burgers - productie 
Hans van Rijsbergen - sponsor/ marketingadvies
Juliette van der Keuken - stagiaire 

Website
Ramdath Mos - Ontwerp (Ui / UX)

Ontwerp campagne
New Amsterdam

Videoregistraties
Dirk de Graaff (2016, 2018)
New Amsterdam (2020)

Fotografie
Jelmer de Haas (2018)
Kim Balster (2016)

Art Rocks wordt georganiseerd door Stichting ARTmatch in samenwerking met de museumpartners. Voor Art Rocks 2020 zijn dat: Van Gogh Museum (Amsterdam), Drents Museum (Assen), Kröller-Müller Museum (Otterlo), Fries Museum (Leeuwarden), Wereldmuseum (Rotterdam), Museum De Lakenhal (Leiden), CODA Museum (Apeldoorn), Bonnefanten (Maastricht), Museum Prinsenhof (Delft), Het Noordbrabants Museum (Den Bosch), KAF (Almere), Zeeuws Museum (Middelburg), Amsterdam Museum (Amsterdam), Panorama Mesdag (Den Haag) en Museum Boijmans Van Beuningen (Rotterdam). 

Art Rocks 2020 wordt mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van de BankGiro Loterij en het VSBfonds.

ANBI-gegevens stichting ARTmatch

1. Statutaire naam: Stichting ARTmatch
2. RSiN (fiscaal nummer): 856509693
3. Contactgegevens stichting
Stichting ARTmatch / locatie Museum Boijmans Van Beuningen
Postadres: Postbus 2277, NL-3000 CG Rotterdam/ bezoekadres: Ganzenmarkt 14, 3512 GD Utrecht
E-mailadres: info@artrocks.nl

4. Bestuurssamenstelling
> Catrien Schreuder (hoofd collecties en tentoonstellingen Stedelijk Museum Schiedam) - waarnemend voorzitter (lid sinds mei 2016, 1e termijn tot mei 2020)
> Marieke van der Kruijs (projectcoördinator SIDN Fonds) - secretaris (lid sinds mei 2016, 1e termijn tot mei 2020)
> Marlous van Gastel (docent Reinwardt Academy) - penningmeester (lid sinds september 2019, 1e termijn tot september 2023)
> Minke Schat (directeur Panorama Mesdag) - algemeen bestuurslid (lid sinds september 2019, 1e termijn tot september 2023)
> Rianne Schoonderbeek (curator educatie Museum Boijmans Van Beuningen) - algemeen bestuurslid (lid sinds december 2018, 1e termijn tot december 2022)

Statuten Stichting ARTmatch

5. Beleidsplan en doelstellingen
Stichting ARTmatch heeft in de periode 2016-2020 als eerste doelstelling het aansturen van de projecten ARTtube en Art Rocks, zodanig dat het aansluit bij de doeltellingen zoals vastgelegd in de statuten: 

-        het ondersteunen en initiëren van collectieve museale educatieprojecten die afzonderlijke musea helpen om nieuwe doelgroepen aan te boren
;
-        het stimuleren en faciliteren van landelijke / internationale samenwerking tussen musea;
-        het delen van kennis en het stimuleren van kennisdeling;
-        het stimuleren van cultureel en maatschappelijk ondernemerschap in de museale sector;
-        het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

6. Beloningsbeleid
De bestuurders verrichten hun werk onbezoldigd.

7. Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Jaarverslag en jaarrekening Art Match 2018

8. Kamer van Koophandel

Uittreksel Kamer van Koophandel

 

Deel deze pagina