Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Accepteren Meer weten ? Niet accepteren

Privacy statement

In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe Art Rocks omgaat met persoonlijke informatie.

Jij staat centraal bij alles wat we doen. Daarom behandelen we jouw persoonlijke informatie met respect en kun je zelf aangeven welke informatie je met ons deelt.

Deze privacyverklaring wordt gebruikt door Stichting ARTmatch, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66355680, op de website www.artrocks.nl.

Algemeen
Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens verwerken en beveiligen we zorgvuldig. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze verklaring leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig door te nemen.

Beveiliging
Wij spannen ons in om de website te beveiligen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens. Dit doen we  bijvoorbeeld door middel van SSL beveiligde verbindingen. Het is uw verantwoordelijkheid de apparatuur waarmee u van onze website bezoekt en gebruikt te beveiligen, bijvoorbeeld met een virusscanner.

Persoonsgegevens
Door het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn: gegevens die direct of indirect naar u te herleiden zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die u rechtstreeks opgeeft  of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de verkregen persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor wij de gegevens van u ter beschikking krijgen.

Nieuwsbrief
Als u zich via onze website abonneert op onze nieuwsbrief, en wij daarom om uw gegevens vragen, gebruiken wij deze gegevens alleen om onze nieuwsbrief naar u te mailen. De grondslag voor het verwerken van de door u ingevoerde gegevens is toestemming. Deze toestemming kunt u altijd intrekken door u af te melden van de nieuwsbrief. U kunt hiervoor de afmeldlink in de nieuwsbrief gebruiken. 
Zodra u zich afmeldt, verwijderen wij onmiddellijk uw persoonsgegevens die betrekking hebben of hadden op de nieuwsbrief. De grondslag op basis waarvan wij de persoonsgegevens verwerken, is het kunnen uitvoeren van uw verzoek om de nieuwsbrief te ontvangen.

Verder verwerken wij uw gegevens voor statistische doeleinden. Zo verkrijgen wij algemene inzichten, bijvoorbeeld demografische inzichten.

Wij verzamelen ook uw persoonsgegevens om een profiel op te bouwen. Dit doen wij aan de hand van bijvoorbeeld het registreren op welke links u klikt in de nieuwsbrief, op welk apparaat u de nieuwsbrief bij voorkeur leest of wanneer u de nieuwsbrief leest.

De grondslag voor het opbouwen van een profiel is in dat geval het behartigen van een gerechtvaardigd belang: wij kunnen u betere content bieden.

Wij verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk is voor dit doel, en uw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden worden niet geschaad. Indien u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, wordt ook het eventuele opgebouwde profiel verwijderd.

Bewaartermijn nieuwsbrief: zolang wij uw toestemming hebben ofwel u geen bezwaar hebt gemaakt tegen verwerking voor de nieuwsbrief.

Verstrekking derden
Wij kunnen derden inschakelen om namens ons persoonsgegevens te verwerken. Deze derden worden in dat geval “verwerkers” genoemd. Deze verwerkers handelen steeds onder de verantwoordelijkheid van ons en mogen de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden aanwenden. Wij hebben met deze derden verwerkersovereenkomsten gesloten.

Het gaat dan om ons hosting provider en leveranciers van online tools. Met deze online tools kunnen wij bijvoorbeeld de nieuwsbrief versturen, uw vragen of commentaar opvolgen of uw sollicitatie afhandelen.

Van de volgende derden maken we gebruik van diensten waarmee of waarin persoonsgegevens verwerkt worden:

Hosting: Amphora
Mailing: Mailchimp
Persoonsgegevens kunnen buiten de E.U. of E.E.R. verwerkt worden. Het gaat dan meestal om de Verenigde Staten. Wij dragen er zorg voor dat de derden die uw persoonsgegevens verwerken Privacy Shield gecertificeerd zijn of werken met de modelcontracten van de E.U. voor doorgifte.

Cookies
Op onze website worden cookies geplaatst. Hoe wij met cookies omgaan hebben we in een aparte cookieverklaring vastgelegd.

Websites of diensten van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites of diensten van derden die door middel van links, of anderszins aan onze website verbonden of gekoppeld zijn. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaringen of andere (algemene) voorwaarden van deze websites of diensten te lezen, alvorens de websites of diensten van deze derden te gebruiken.

Vragen, recht van inzage, correctie en verwijdering
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

U heeft ingevolge de AVG de volgende rechten:

Het recht om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking, alsmede het recht om tegen (verdere) verwerking bezwaar te maken.
Het recht om uw gegevens mee te nemen en/of over te dragen.
Indien de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.
Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze tekst om zeker te weten dat u kennis heeft genomen van de laatste versie.

COOKIEVERKLARING

Identiteit
Deze cookieverklaring wordt gebruikt door Stichting ARTmatch, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66355680, op de website www.artrocks.nl.

Algemeen
Op deze website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met de pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw apparaat waarmee u onze website gebruikt wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. In deze cookieverklaring lichten wij toe wat dit voor u betekent.

Toestemming
Voor functionele cookies (zie verder) en voor cookies van Google Analytics (zie verder) vragen wij geen toestemming. Voor alle andere cookies vragen wij u toestemming om deze te plaatsen alvorens wij deze plaatsen.

Functionele cookies
Onze website plaatst sessiecookies. Deze sessiecookies worden standaard gebruikt door de programmeertaal waarmee onze website is geprogrammeerd. Deze sessiecookies zorgen vooral voor een makkelijk en ongestoord gebruik van de website. De sessiecookies worden automatisch van uw apparaat verwijderd als u de browser sluit. Als de website functionaliteit bevat om in te loggen kan de website aan de hand van een (sessie)cookie detecteren of u ingelogd bent.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaans bedrijf Google, als deel van de “Google Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.  Wij hebben met Google een bewerkersovereenkomst gesloten en daarbij Google verboden de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Ook hebben wij het doorsturen van IP-adressen naar Google via Google Analytics uitgeschakeld.

Social media buttons
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten en delen op sociale netwerken, met name Facebook, Twitter, Instagram en Pinterest. Deze buttons plaatsen cookies.

Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring en andere (algemene) voorwaarden van deze netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verkrijgen.

Vragen, recht van inzage, correctie en verwijdering
Voor vragen over ons cookiebeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Meestal kunt u cookies wissen via de instellingen van uw browser. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies is t vinden in de instructies en/of met behulp van de helpfunctie van uw browser.

Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor deze cookieverklaring op ieder moment te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze tekst om zeker te weten dat u kennis heeft genomen van de laatste versie.

AANSPRAKELIJKHEID

Art Rocks betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site. Evenwel sluit Art Rocks iedere aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van onvolledigheid of onjuistheid van de verstrekte informatie. Eveneens wordt aansprakelijkheid uitgesloten ten aanzien van (de gevolgen van het gebruik van) informatie waartoe u toegang verkrijgt door middel van links op deze website.

AUTEURSRECHTEN

Art Rocks tracht de rechten van makers en uitvoerenden van de op deze site getoonde of vermelde werken te waarborgen. Art Rocks heeft voor zover redelijkerwijs mogelijk is, zich ervan vergewist dat met dit tonen of vermelden geen inbreuk wordt gepleegd op rechten van derden. De aard van het materiaal brengt evenwel met zich mee dat in sommige gevallen de identiteit of verblijfplaats van rechthebbenden in redelijkheid niet kan worden achterhaald. Indien enige (rechts)persoon meent rechten te kunnen doen gelden op de content van onderhavige site, gelieve contact opnemen met Art Rocks via info@artrocks.nl. 

Niets op deze site mag worden gekopieerd of gebruikt, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming van Art Rocks, de Art Rocks partners en eventuele derde-rechthebbende is verkregen. Een uitzondering op deze regel is het distribueren van de video’s; deze mogen rechtenvrij en gratis worden geëmbed en gedeeld op eigen kanalen, mits er geen misbruik of inbreuk wordt gemaakt op de merknaam Art Rocks.

Adres Art Rocks
Museumpark 18-20, NL-3015 CX Rotterdam

Ons telefoonnummer:
010-4419473

Ons e-mailadres:info@artrocks.nl

Deel deze pagina